30.10.2010

Pierwszy Kongres Obywateli NSK - wnioski

Pierwszy Kongres Obywateli NSK zakończył się 23.10.2010 roku. W Kongresie wzięło udział 30 delegatów z takich krajów jak Polska, Słowenia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Dania, Nigeria, Wielka Brytania, Szwecja etc. Przez trzy dni omawiali oni przyszłość Państwa, jego zmiany, procesy aktywności obywateli oraz inne ważne tematy. Na Kongresie obecni byli też członkowie NSK: IRWIN, LAIBACH, Noordung, Peter Mlakar (Departament Czystej i Stosowanej Filozofii), Eda Cufer i in. Wkrótce pierwsze wyniki Kongresu powinny oddziaływać na rzeczywistość materialną. Zdjęcia z Kongresu: 1 2 3. Poniżej zaś znajduje się pierwszy dokument NSK stworzony przez samych obywateli.

Wnioski

Państwo NSK jest uniwersalnym państwem w czasie, nie państwem terytorialnym. Czy pozostanie w formie potencjalnej czy będzie manifestować się w formie aktualnej zależy od akcji i wierzeń tych, którzy są lub chcieliby być jego obywatelami.

Państwo w Czasie NSK jest konsystentne i ewoluuje z założycielskim zasad i strategii Neue Slowenische Kunst.

Państwo w Czasie NSK manifestuje się gdy:

I. Immanentny Konsystentny Duch jest wszechobejmującą, nieuchwytną esencją Państwa w Czasie NSK. W nim jest wszystko, a nawet nic. Obywatele Państwa w Czasie NSK wyrażają Immanentny Konsystentny Duch poprzez artystyczne, polityczne, filozoficzne i intelektualne akcje zarówno w abstrakcyjnej, jak i konkretnej formie.

II. Państwo w Czasie NSK jest wiecznie inspirowane przez nieskończony moment łaski swej własnej kreacji. Jest władcą wszelkich jej prawdopodobieństw.

III. Państwo w Czasie NSK manifestuje się w czasie, jednak w tym samym czasie przekracza czas.

IV. Manifestacje Państwa w Czasie NSK są chwilowe; bazują na inicjatywach i akcja jego obywateli i współpracowników.

V. Państwo w Czasie NSK manifestuje się poprzez artystyczne, polityczne, filozoficzne i intelektualne akcje zgodne z podstawowymi zasadami i wewnętrznymi prawami Państwa w Czasie NSK.

VI.  Jednostka jest nieznacząca. Przez to Państwo w Czasie NSK wymusza na swoich obywatelach pracę jako kolektywne ciało.

VII. Rolą obywateli Państwa w Czasie NSK jest wypełnienie celów Państwa z fanatycznym i artystycznym poświęceniem.

VIII. Poświęcenie obywateli maszynie Państwa, która organizuje ich działania jest niezachwiane.

IX. Wolność wyboru tworzy traumę; brak wolności wyboru tworzy traumę. Państwo w Czasie NSK uznaje prawo do nie wybierania.

11.10.2010

Kongres Obywateli Państwa NSK - program i informacja

Pierwszy Kongres Obywateli Państwa NSK

21-23 października 2010
W Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Duller-Alle 10, 10557 Berlin-Tiergarten
Organizowany przez NSK Państwo w Czasie

W 1992 roku, podążając za niepodległością Słowenii, kolektyw artystyczny znany jako "Neue Slowenische Kunst" lub NSK założył NSK Państwo w Czasie. Stworzenie wirtualnego, nie posiadającego terytorium państwa było odpowiedzią na ambiwalentny status narodowego państwa i na powierzchownie naprawione idee terytorium, grup etnicznych i granic. Inicjatywa została wsparta przez innych słoweńskich artystów i teoretyków oraz pojawiła się jako utopijny koncept wolny od terytorialnych ograniczeń. Państwo nie identyfikuje się z innymi prawdziwymi lub realnie istniejącymi państwami i teraz urosło w kolektywne dzieło (sztuki) złożone z ok. 10.000 członków.

Sztuka NSK jest kompleksowa i jej tworzenie nowych (po)narodowych symboli prowadzi łatwo do mylnych interpretacji. Debaty wokół państwa narodowego i patriotyzmu kształtują działalność artystyczną tej wyjątkowej grupy, która jest złożona z bezkompromisowej grupy LAIBACH, znanej głównie ze swojej działalności muzycznej oraz innowacyjnego na polu sztuk pięknych kolektywu IRWIN, a także z innych grup pracujących nad różnymi mediami. NSK jest wspierane i analizowane przez teoretyków sztuki, takich jak Alexei Monroe, również znany ze swoich badań nad symboliką jelenia, kluczowego motywu NSK.

Kolejnym kluczowym kolaborantem jest projektant Haris Hararis, który stworzył stronę byłego nskstate.com, jak i stronę Kongresu i NSK Times, kluczowego, internetowego źródła nt. NSK Państwa w Czasie.

Kongres zbierze wybranych obywateli tego mikronarodu po raz pierwszy, w celu przedyskutowania państwa i jego przyszłości. Projekt reprezentuje materializację poprzednio wirtualnego NSK Państwa w Czasie, które do teraz głównie jest rozumiane jako projekt artystyczny. Przez 3 dni, 30 delegatów, komentatorzy i obserwujący spotkają się w Haus der Kulturen der Welt by dyskutować nad możliwymi przyszłomi rozwojami NSK Państwa w Czasie. Dodatkowo całodniowym wewnętrznym debatom towarzyszyć będzie wieczorny program otwarty dla widzów, włączający saminarium adresujące pytania wytworzone podczas Kongresu. Pierwszy wieczór Kongresu będzie również otwarciem wystawy NSK Volk Art. Jest to sztuka wyprodukowana w stylu lub nawiązująca do NSK przez jednostki i grupy z całego świata. Pierwsza selekcja NSK Volk Art była ostatnio zaprezentowana przez IRWIN i NSKSTATE.COM podczas biennale w Taipei. Wystawa w Berlinie pokaże po raz pierwszy ponad 60 dzieł sztuki z kolekcji NSK Państwa w Czasie. Dodatkowo pokazy filmów zaprezentowane zostaną podczas dwóch wieczorów, prezentujące interesujący wybór wycinków z prac NSK i związanych tematów. Wydarzenie zamknie publiczne party z DJami i występami na żywo, również obywateli NSK.

Cały program będzie udokumentowany na filmie, wycinki będą dostępne na prośbę. 
Inicjatorzy Kongresu: IRWIN, Alexei Monroe i Haris Hararis są dostępni do wywiadów. Proszę w celu ich aranżowania skontaktować się z Anną Jacobi:
Anna Jacobi
Press Contact
First NSK Citizens' Congress
jacobi[at]sauerbrey-raabe.com, tel. +49 176 38 14 13 94

Informacja o programie publicznym

Czwartek, 21 października:

19.00 Otwarcie wystawy i recepcja drinkami (Korytarz przed pokojem teatralnym)
- Otwierająca mowa Petera Mlakara (Departament Czystej i Stosowanej Filozofii NSK)
- Wprowadzenie do Volk Art i wystawy przez Alexeia Monroe'a.

20.30-23.00 Vision Film cz. 1. (pokój teatralny)
- Posiadacze paszportów Sarajewo (sfilmowane przez Esbena Hansena, edycja IRWIN/Nordcross, 2008)
- przemówienia Petera Mlakara z Korytarza
- Posiadacze paszportów Taipei (sfilmowane i zedytowane przez Maggie Liao/Po-Ying Chu, 2008)
- Przewidywania ognia (reż. Michael Benson, 1995)

Piątek, 22 października:

18.00 Publiczne seminarium (pokój teatralny)
- Inke Arns - NSK jako fenomen awangardy/rozprzestrzeniający awangardę w prawdziwe życie
- Yannis Stavrakakis - NSK i po-narodowa radość
- Viktor Misiano - Ambasada NSK Moskwa oraz przeszłość i przyszłość Państwa
(seminarium moderowane przez Alexeia Monroe'a)

21.30-23.30 NSK Vision Film cz. 2. (pokój teatralny)
- Posiadacze paszportów Nigeria
- Raport z Transnacjonali (reż. Michael Benson, 1996)
- Posiadacze paszportów Berlin (sfilmowane przez Esbena Hansena, edycja IRWIN/Nordcross, 2008)
- Winstanley (reż. Kevin Brownlow)

Sobota, 23 października

21.30 Party zamykające (Cafe Global)
DJe: Le Chiffre, Kriegslok, Avi Pitchon

Występy na żywo:
- Anat Ben-David
- Lillevan & Codex Europa
- Patenbrigade Wolff

Opłata za wstęp: wystawa i party zamykające są za darmo, seminarium i pokazy filmów kosztują 5 euro każde, karnet 3 euro.

Pierwszy Kongres Obywateli Państwa NSK
21-23 października 2010
W Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Duller-Alle 10, 10557 Berlin-Tiergarten
Organizowany przez NSK Państwo w Czasie

Zainicjowany, współtworzony przez: IRWIN
Koncept/koordynator programowy: dr Alexei Monroe
Koncept/koordynator online: Haris Hararis
Produkcja: sauerbrey | raabe . buro fur kulturelle angelegenheiten
Kuratorzy wystawy: IRWIN, Haris Hararis, NSKSTATE.COM

Wsparcie: Program Kultury Unii Europejskiej, Hauptstadtkulturfonds, Ministerstwo Kultury Słowenii.

08.10.2010

Zmiana miejsca koncertu w Polsce!

Koncert LAIBACH został przeniesiony z Łodzi do Krakowskiego klubu Kwadrat.

Koncert odbędzie się 8 grudnia. Bilety można nabyć tutaj.

06.10.2010

Plakat kongresowy

Oto oficjalny plakat Kongresu Obywateli Państwa NSK.

Pozostałe plakaty stworzone na potrzeby Kongresu można obejrzeć tutaj.

LAIBACH on demand


View all Warsaw events at Eventful